PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

Pravilnik nagradne igre pod nazivom „40 godina marke FILTRON“.

I. OPĆE ODREDBE

 1. Organizator je nagradne igre pod nazivom „40 godina marke FILTRON“ (u daljnjem tekstu „Nagradna igra”) društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sa sjedištem u Gostynu (Poljska), ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, upisano u registar poduzetnika (KRS) koji vodi Općinski sud Poznań – Nowe Miasto i Wilda u Poznanu, IX Gospodarski odjel, pod brojem reg. ul. (KRS) 0000674026, NIP [poljski porezni identifikacijski broj]: 696-14-13-485 [u daljnjem tekstu: Organizator]. Organizatora možete kontaktirati na adresi njegovog sjedišta ili na adresi e-pošte 40@filtron.eu i na telefon: +48 65 572 89 00.
 2. Nagradna igra traje od 19. 2022. g. do 13. 11. 2022.
 3. Nagradna igra organizirana je za vlasnike [poduzetnike] i radnike u radionicama/auto i moto servisima, veleprodajnim trgovinama i trgovinama s auto/moto rezervnim dijelovima, koji su rezidenti europskih država, osim Rusije i Bjelorusije. Nagradna igra organizirana je samo za punoljetne osobe [u daljnjem tekstu: Sudionici]

II.PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

 1. Nagradna igra temelji se na takmičenju u online igrici koju je projektirao Organizator. U igri je potrebno pokazati sposobnost brze reakcije i prepoznavanja i skupljanja nečistoća koje bi trebao zaustaviti filter kabine.
 2. Igra će biti dostupna na internetskoj stranici: 40.filtron.eu, a za sudjelovanje u igri sudionik mora prethodno kreirati svoj korisnički račun. Jedan Sudionik može kreirati samo jedan račun za sudjelovanje u igri, a kršenje gornjeg pravila može imati za posljedicu diskvalifikaciju Sudionika. Pri registraciji Sudionik navodi svoje korisničko ime koje će biti svima vidljivo na rang-listi igre, zato ime ne smije sadržavati vulgarne elemente ili elemente koji krše društvene norme – u protivnom će takav Sudionik biti diskvalificiran.
 3. U nagradnoj igri ne postoje elementi nasumičnosti i slučajnosti u stjecanju prava na Nagradu, odnosno Nagradna igra nije igra na sreću, oklada ili promotivna lutrija čiji rezultat ovisi o slučaju u smislu čl. 2. poljskog zakona o igrama na sreću od 19. studenog 2009. U svezi s razvrstavanjem Nagradne igre na temelju zakonskih odredbi koje nisu poljske, Organizator upućuje na relevantne odredbe koje su u tom pogledu na snazi na teritoriju određenih država u kojima su Sudionici rezidenti.
 4. Natjecanje se odvija u 8 uzastopnih razdoblja koja su podijeljena na sljedeće dane:
  – 19.09.2022 – 25.09.2022
  – 26.09.2022 – 2.10.2022
  – 3.10.2022 – 9.10.2022
  – 10.10.2022 – 16.10.2022
  – 17.10.2022 – 23.10.2022
  – 24.10.2022 – 30.10.2022
  – 31.10.2022 – 6.11.2022
  – 7.11.2022 – 13.11.2022
 5. Tijekom svakog od gornjih 8 razdoblja Sudionik će moći igrati igru 5 puta. Ponovni pokušaji u nekom razdoblju nisu mogući. Ako će Sudionik htjeti ponovno igrati, moći će to učiniti u sljedećem tjednu Nagradne igre. Svaki put natjecanje traje 3 minute, a bodovi se priznaju i oduzimaju u skladu s pravilima navedenim u igri, a u rang-listi uvijek se u obzir uzima najbolji rezultat svakog igrača.
 6. Organizator zadržava pravo provjeriti jesu li dobitnici Nagradne igre osobe koje imaju pravo sudjelovati u Nagradnoj igri u skladu s t. I.3. ovog Pravilnika. U tu svrhu svaki dobitnik Nagrade definirane u točki III ovoga Pravilnika obvezan je u roku od 3 tjedna od objavljivanja informacije o osvajanju Nagrade poslati svoju fotografiju snimljenu na njegovom radnom mjestu i popuniti obrazac s podacima koji su potrebni za slanje nagrade. Ako se u gornjem roku ne pošalje spomenuta fotografija ili ako se ne popuni spomenuti obrazac, propada pravo na Nagradu. Osim toga, Sudionik može dati dobrovoljnu privolu da Organizator koristi gore navedenu fotografiju za marketinške svrhe u opsegu koji je određen u Prilogu br. 2 ovom Pravilniku. Davanje gore navedene privole nije neophodno za preuzimanje Nagrade.

III. NAGRADE

 1. Glavna je nagrada automobil Mercedes SL 500 iz 1982. godine. Automobil će biti predan u potpuno ispravnom stanju, s važećim tehničkim pregledom i odgovarajućim osiguranjem. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne štete ili kvarove koji se mogu pojaviti nakon njegovog preuzimanja. Nagrada će se dodijeliti jednom od Sudionika koji ostvare 100 najboljih rezultata na općoj rang-listi igre u svakom od 8 razdoblja opisanih u t. II st. 4. Navedenih 100 osoba s najboljim rezultatom u igri steći će pravo na sudjelovanja u igri znanja koju priprema Organizator u skladu s odredbama posljednje rečenice st. 4. O datumu igre znanja Sudionici će biti obaviješteni četiri dana prije igre, porukom e-pošte poslanom na adresu navedenu tijekom registracije. Osoba koja u igri znanja osvoji najviše bodova, osvaja gore navedenu glavnu nagradu. U slučaju jednakog broja bodova u igri znanja, glavna nagrada se dodjeljuje Sudioniku koji ima najkraće ukupno vrijeme davanja odgovora na sva pitanja u igri znanja. 
 2. Nagrade drugog stupnja su kompleti koji čine prsluci i majice FILTRON.
 3. Nagrade drugog stupnja mogu se osvojiti tijekom 8 uzastopnih razdoblja koja su opisana u t. II st. 4 Pravilnika.
 4. Nagradu drugog stupnja u svakom od 8 razdoblja navedenih u t. II.4. ovog pravilnika dobit će 50 Sudionika koji će u određenom razdoblju postići najbolje rezultate u Nagradnoj igri (igri). U slučaju da više Sudionika osvoji isti broj bodova u igri, za dodjelu nagrade bi će presudno vrijeme postizanja rezultata. Sudionik koji će u kraćem vremenu ostvari svoj rezultat, imat će bolji plasman. Ako će nakon serije igara određeni Sudionici imati isti najbolji rezultat na općoj rang-listi, sve takve osobe imat će pravo sudjelovati u igri znanja koja je opisana u gornjem st. 1.
 5. Jedan Sudionik može samo jednom osvojiti nagradu drugog stupnja. Ako je Sudionik već osvojio nagradu drugog stupnja u jednom od 8 razdoblja, njegovi se rezultati ne uzimaju obzir na narednim tjednim rang-listama (narednim razdobljima). No takav Sudionik može i dalje sudjelovati u igri u skladu s pravilom određenim u t. II.5 ovog Pravilnika i pokušavati popraviti svoj rezultat na općoj rang-listi, kako bi se natjecao za Glavnu nagradu.
 6. Informacija o pobjedi bit će prikazana na portalu Nagradne igre i poslana na adresu e-pošte Sudionika koju je on naveo pri registraciji.
 7. Nagrade drugog stupnja šalju se na trošak Organizatora na adresu koju je naveo Sudionik. No nagrade mogu biti slane samo na područje Europe, osim Rusije i Bjelorusije. Nagrade će biti poslane u roku od mjesec dana od trenutka kada Sudionik popuni obrazac s podacima o adresi. Organizator ne snosi odgovornost za moguće štete nastale tijekom transporta. U slučaju da je pošiljka vraćena zbog toga što nije primljena, nagrada propada.
 8. Nagrade drugog stupnja bit će dostupne u različitim veličinama. U sadržaju obrasca za slanje nagrade Sudionik ima pravo izabrati veličinu nagrade koju želi dobiti. Organizator će nastojati Sudioniku osigurati odabranu veličinu nagrade, no ako to ne bude moguće, Organizator zadržava pravo poslati nagradu druge dostupne veličine. Ako nastupe okolnosti koje ne ovise Organizatoru, on zadržava pravo promijeniti boju, karakteristike nagrade ili da je zamijeni drugom nagradom slične vrijednosti, kvalitete i razreda.
 9. Glavna nagrada mora se preuzeti osobno. Preuzimanje Glavne nagrade održat će se u Varšavi, a Organizator će odrediti rok koji pada najkasnije na dan 12. 2022.
 10. Ako dobitnik Nagradne igre ne preuzme ili ne prihvati Glavnu nagradu ili Nagradu drugog stupnja, pravo na Nagradu propada u trenutku odbijanja njezinog preuzimanja.
 11. Organizator će na nagrade platiti porez u skladu s obvezujućim za njega poljskim propisima. U skladu s navedenim, za svaku Nagradu za koju se plaća porez na nagradu čiji je platitelj Organizator, dodaje se iznos vrijednosti spomenutog poreza koji će Organizator platiti nadležnom tijelu, za što Sudionik daje pristanak prihvaćanjem ovog Pravilnika. Organizator nije odgovoran za nikakve druge naknade, naročito za carinu ili poreze koji se plaćaju u zemlji porezne rezidentnosti dobitnika.
 12. Neophodan uvjet za primanje Nagrade (Glavne nagrade ili Nagrada drugog stupnja) dostavljanje je Organizatoru PESEL broja (odnosi se na rezidente Poljske) kako bi Organizator mogao platiti porez na Nagradu. U slučaju da pravo na Nagradu ima rezident zemlje koja nije Poljska, prije preuzimanja ove Nagrade morat će Organizatoru predočiti potvrdu o rezidentnosti za državu koja je obuhvaćena Nagradnom igrom, a koja nije Poljska.
 13. Preduvjet za preuzimanje Glavne nagrade od Organizatora predočenje je dokumenta kojim se dokazuje poslovanje ili posao u radionici/auto i moto servisu, veleprodajnoj trgovini ili trgovini s auto/moto dijelovima, kao i davanje privole Organizatoru za snimanje postupka dodijele ove Nagrade i korištenje slike lica dobitnika u marketinškim materijalima Organizatora. Obrazac gornje privole čini Prilog br. 1. ovom Pravilniku.
 14. Organizator ne dopušta mogućnost da se dobitniku isplati novčani ili predmetni ekvivalent umjesto neke nagrade ili u slučaju odustanka od nje. Sudionici nemaju pravo na određivanje posebnih karakteristika nagrada.
 15. Organizator ne snosi odgovornost za nedostatke Nagrada. Ovim se isključuje jamstvo Organizatora za nedostatke Nagrada, osim ako iz apsolutno obvezujućih propisa proizlazi drugačije.

IV. REKLAMACIJE

 1. Sve reklamacije povezane s načinom odvijanja Nagradne igre mogu se prijaviti isključivo: u pisanom obliku putem pošte (preporučenim pismom), kurirske službe ili osobno na adresu sjedišta Organizatora ili putem e-pošte na e-adresu 40@filtron.eu od početka Nagradne igre do dana 11. 2022.
 2. Reklamacije moraju sadržati ime, prezime i točnu adresu Sudionika, kao i datum, mjesto događanja, točan opis uz navođenje razloga i zahtjeva reklamacije.
 3. Razmatranje reklamacije i slanje obavijesti o njezinom ishodu preporučenim pismom na adresu navedenu u reklamaciji završit će se u roku od 14 dana od dana kad je Organizator primio reklamaciju, ali ne kasnije od 12. 2022. godine (vrijedi datum poštanskog pečata).
 4. Ako se iscrpio postupak reklamacije, Sudionik ima pravo podnijeti tužbu sudu u svezi s nepriznatim zahtjevima.
 5. Korištenje bilo kojih programa čiji je cilj promjena igre i nepošteno stjecanje prednosti u njoj, uzrokovat će diskvalifikaciju Sudionika koji ih koristi.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Sudjelovanjem u Nagradnoj Sudionik pristaje na uvjete određene ovim Pravilnikom.
 2. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su članovi osoblja ili zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihove obitelji.
 3. Pravilnik Nagradne igre dostupan je također u sjedištu Organizatora i na njegovoj internetskoj stranici: 40.filtron.eu
 4. Organizator Nagradne igre ne snosi odgovornost za moguće javnopravne obveze, uključujući porezne obveze, koje terete Sudionika i proizlaze iz davanja Nagrade koju je stekao Sudionik, osim obveza koje su izričito navedene u ovom Pravilniku.
 5. Za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe poljskog građanskog zakonika (Kodeks cywilny) i ostale relevantne odredbe poljskog prava.
 6. Organizator zadržava pravo na promjenu sadržaja Pravilnika Nagradne igre za vrijeme njegovog trajanja, ali ta promjena ipak neće kršiti prava koje je stekao Sudionik. Sedam dana ranije Organizator će o promjenama obavijestiti Sudionike objavom nove verzije Pravilnika na svojoj internetskoj stranici.
 7. Pravila provođenja Nagradne igre uređuje samo ovaj Pravilnik. Svi promotivni i reklamni materijali isključivo su informativnog karaktera.

Prilozi:

 1. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie wydania Nagrody głównej.
 2. Wzór dobrowolnej zgody Uczestnika na wykorzystanie jego zdjęcia wykonanego w warsztacie/sklepie, w którym pracuje lub którego jest właścicielem.
 1. Obrazac privole za korištenje slike lica Sudionika snimljene tijekom dodijele Glavne nagrade.
 2. Obrazac dobrovoljne privole Sudionika za korištenje njegove fotografije izrađene u radionici/trgovini u kojoj je zaposlen ili čije je vlasnik.

 

 

Prilog br. 1

PRIVOLA ZA KORIŠTENJE DJELA I SLIKE LICA

 

Ovim ovlašćujem Društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sa sjedištem u Gostynu (u daljnjem tekstu: Društvo) da besplatno koristi fotografije koje sam proslijedio Društvu, a koje su stvorene radi dokazivanja mojeg prava na nagradu u Nagradnoj igri pod naslovom „40 godina marke FILTRON”, uključujući sliku mojeg lica u tim materijalima – u okviru izrade te objave i objavljivanja informativnih, marketinških i promotivnih materijala od strane Društva ili trećih subjekata koji djeluju po njegovoj narudžbi, u kojima će gore navedeni materijali i slika lica biti korišteni. Također izjavljujem da imam autorska prava na gornje materijale i da sam ovlašten dati ovu privolu.

Ova privola nije vremenski ni teritorijalno ograničena.

 

 

Prilog br. 2

PRIVOLA ZA KORIŠTENJE SLIKE LICA

 

Ovime ovlašćujem Društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sa sjedištem u Gostynu (u daljnjem tekstu: Društvo) da besplatno koristi snimke i fotografije koje je snimilo Društvo ili koje su snimljene po njegovoj narudžbi kada mi je dodjeljivana nagrada u sklopu Nagradne igre pod naslovom „40 godina marke FILTRON”, uključujući sliku mojeg lica koju sadrže ovi materijali – u okviru izrade te objavljivanja i prikazivanja informativnih, marketinških i promotivnih materijala od strane Društva ili trećih subjekata koji djeluju po njegovoj narudžbi, u kojima će se koristiti slika mojeg lica.

Ova privola nije vremenski ni teritorijalno ograničena.