KONKURSA REGLAMENTS

Konkursa ar nosaukumu “Zīmola FILTRON 40 gadu jubileja”

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Konkursa ar nosaukumu: “Zīmola FILTRON 40 gadu jubileja” (turpmāk tekstā — “Konkurss”) ir uzņēmums MANN + HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ar juridisko adresi: ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, Polija, kas reģistrēts Valsts tiesu reģistra uzņēmumu reģistrā, ko uztur Poznaņas [Poznań] Jaunās Pilsētas un Vildas [Nowe Miasto i Wilda] rajona tiesas komerclietu 9. nodaļai, ar KRS Nr. [Valsts tiesas reģistra numurs]: 0000674026, NIP Nr. [nodokļu maksātāja identifikācijas numurs]: 696-14-13-485 (turpmāk tekstā — “Organizators”). Ar Organizatoru var sazināties, rakstot uz viņa biroja adresi vai e-pasta adresi: 40@filtron.eu, vai zvanot uz numuru: +48 65 572 89 (00)
 2. Konkurss ilgst laika posmā no gada 19. septembra līdz 2022. gada 13. novembrim.
 3. Konkurss ir paredzēts autodarbnīcu/remonta centru, automašīnu rezerves daļu vairumtirdzniecības bāzu un veikalu īpašniekiem (uzņēmējiem) un darbiniekiem, kas ir Eiropas valstu, izņemot Krieviju un Baltkrieviju, rezidenti. Konkurss ir paredzēts tikai pieaugušajiem (turpmāk tekstā — “Dalībnieki”).

II. DALĪBAS KONKURSĀ NOTEIKUMI

 1. Konkurss balstās uz sacensību Organizatorā projektētajā tiešsaistes spēlē. Spēlē ir jāparāda savu reakcijas ātrumu un prasmi atpazīt un savākt piesārņojumus, kas jāaptur salona filtram.
 2. Spēle ir pieejama tīmekļa vietnē: 40.filtron.eu, turklāt dalības spēlē prasa iepriekšējo Dalībnieka konta izveidošanu. Viens Dalībnieks var izveidot tikai vienu kontu, lai piedalītos spēlē, un šī noteikuma pārkāpšanas gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no spēles. Reģistrācijas laikā Dalībnieks norāda savu nosaukumu, kas būs redzams spēles reitingā, tāpēc šis noteikums nedrīkst ietvert vulgārus vai sociālās normas pārkāpjošus elementus.a. Pretējā gadījumā Dalībnieks tiks izslēgts no spēles.
 3. Konkursā nav nekādu nejaušības elementu tiesību uz Balvu saņemšanu iegūšanā, proti, Konkurss nav laimes spēle, derības vai akciju loterija, kuru rezultāts ir atkarīgs no nejaušības Polijas Republikas 2009. gada 19. novembra likuma par azartspēlēm 2. panta izpratnē. Konkursa klasifikācijas kontekstā citas valsts tiesību sistēmās Organizators atsaucas uz atbilstošiem tiesību aktu noteikumiem, kas ir spēkā šajā ziņā citu valstu, kuru rezidenti ir Dalībnieki, teritorijā.
 4. Sacīkste notiek astoņos secīgos periodos:
  – 19.09.2022 – 25.09.2022
  – 26.09.2022 – 2.10.2022
  – 3.10.2022 – 9.10.2022
  – 10.10.2022 – 16.10.2022
  – 17.10.2022 – 23.10.2022
  – 24.10.2022 – 30.10.2022
  – 31.10.2022 – 6.11.2022
  – 7.11.2022 – 13.11.2022
 5. Katrā no astoņiem iepriekš minētajiem periodiem Dalībnieks var uzspēlēt spēli piecas reizes. Nākamie spēles mēģinājumi noteiktā periodā nav iespējami. Ja Dalībnieks vēlas uzspēlēt vēlreiz, viņam tas jādara nākamajā Konkursa darbības nedēļā. Katra spēle ilgst trīs minūtes, punkti tiek piešķirti un atņemti saskaņā ar pašā spēlē minētājiem noteikumi, taču reitingos tiek ņemts vērā noteikta spēlētāja labākais rezultāts.
 6. Organizators patur tiesības pārbaudīt, vai Konkursa uzvarētāji ir personas, kas ir tiesīgas piedalīties Konkursā saskaņā ar šī Reglamenta I punkta 3. apakšpunktu. Šim mērķim katram šī Reglamenta III punkta noteiktās Balvas ieguvējam trīs nedēļu laikā no informācijas par Balvas iegūšanu publicēšanas brīdim ir jāuzrāda savs attēls, kas uzņemts darba vietā, un jāaizpilda veildlapa, norādot datus, kas ir nepieciešami balvas nosūtīšanai. Iepriekš minētā attēla neuzradīšanas vai veidlapas neaizpildīšanas iepriekš minētajā termiņā gadījumā tiek zaudētas tiesības uz Balvu. Dalībnieks var arī brīvprātīgi piekrist, ka Organizators izmanto iepriekš minētos attēlus mārketinga nolūkos apjomā, kas noteikts Pielikumā Nr. 2 šim Reglamentam. Iepriekš minētas piekrišanas sniegšana nav nepieciešama Balvas saņemšanai.
 7. Konkursa lapā ir papildu funkcionalitāte, kas ļauj veidot fotomontāžu, kurā ir parādīta automašīna un Dalībnieka sejas attēls. Dalībniekam ir tiesības izmantot šim mērķim tikai savus attēlus, uz kuriem viņam ir autortiesības, un Organizators neatbild par trešo personu tiesību pārkāpumu, kas izriet no iepriekš minētā noteikuma pārkāpuma.

III. BALVAS

 1. Galvenā balva ir 1982. gada automašīna Mercedes SL 500. Automašīna tiks nodota labā stāvoklī, ar derīgu tehnisko apskati un atbilstošu apdrošināšanas polisi. Organizators neatbild par iespējamiem kaitējumiem vai avārijām, kas var rasties automašīnā pēc tās saņemšanas. Galvenā balva tiek piešķirta vienam no Dalībniekiem, kas ieguvuši 100 labākos rezultātus spēles vispārīgajā reitingā visos no astoņiem periodiem, kas aprakstīti II punkta 4. apakšpunktā. Norādītās 100 personas ar labāko spēles rezultātu iegūst tiesības piedalīties zināšanu konkursā, ko sagatavojis Organizators, ievērojot 4. apakšpunkta pēdējā teikuma noteikumu. Par zināšanu konkursa datumu Dalībnieki tiek informēti četras dienas iepriekš ar ziņojumu, kas tiek nosūtīts uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Lielāko punktu skaita zināšanu konkursā ieguvējs saņem galveno balvu. Vienādā punktu skaita zināšanu konkursā gadījumā galveno balvu saņem Dalībnieks, kura kopējais atbildes uz visiem jautājumiem zināšanu konkursā sniegšanas laiks ir visīsākais.
 2. Otrās pakāpes balvas ir komplekti, kas sastāv no FILTRON vestes un krekliņa.
 3. Otrās pakāpes balvas var tikt iegūtas Reglamenta II punkta 4. apakšpunktā aprakstīto astoņu secīgu periodu laikā.
 4. Otrās pakāpes balvu katrā no šī Reglamenta II punkta 4. apakšpunktā minētajiem astoņiem periodiem saņem 50 Dalībniekus, kuri šajā periodā ieguvuši labākos rezultātus Konkursā (spēlē). Ja vairāk nekā viens Dalībnieks ir ieguvis tādu pašu punktu skaitu spēlē, balvas piešķiršana ir atkarīga no rezultāta iegūšanas laika. Dalībnieks, kas ieguvis savu rezultātu ātrāk, tiek klasificēts augstākajā pozīcijā. Ja pēc spēļu sērijas atsevišķie Dalībnieki ieguvuši tādu pašu maksimālo rezultātu vispārīgajā klasifikācijā, visām šādām personām ir tiesības piedalīties zināšanu konkursā, kas aprakstīts 1. apakšpunktā iepriekš.
 5. Viens Dalībnieks var laimēt otrās pakāpes balvu tikai vienu reizi. Ja Dalībnieks jau laimējis otrās pakāpes balvu vienā no astoņiem periodiem, viņa rezultāti netiek klasificēti nākamajos nedēļas reitingos [nākamajos laika posmos]. Taču šāds Dalībnieks var turpināt piedalīties spēlē, ievērojot noteikumu, kas paredzēts šī Reglamenta II punkta 5. apakšpunktā, un mēģinot uzlabot savu rezultātu vispārīgajā reitingā ar mērķi iegūt galveno Balvu.
 6. Informācija par uzvaru tiek parādīta Konkursa portālā un nosūtīta uz Dalībnieka e-pasta adresi, kas norādīts reģistrācijas laikā.
 7. Otrās pakāpes balvas tiek nosūtītas uz Organizatora rēķina uz Dalībnieka norādīto adresi. Balvas var tikt nosūtītas tikai Eiropas teritorijā, izņemot Krieviju un Baltkrieviju. Balvas tiek nosūtītas viena mēneša laikā no brīdim, kad Dalībnieks ir aizpildījis veidlapu ar adreses datiem. Organizators neatbild par iespējamiem kaitējumiem, kas radušies transportēšanas laikā. Ja adresāts nav saņēmis paku un tā tiek atgriezta, tiesības uz balvu tiek zaudētas.
 8. Otrās pakāpes balvas ir pieejamas dažādos izmēros. Dalībniekam ir tiesības noteikt veidlapā, kas attiecas uz balvas nosūtīšanu, balvas izmēru, kādus viņš vēlas saņemt. Organizators darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Dalībniekam viņa izvēlēto balvas izmēru, taču, ja tas nebūs iespējams, Organizators patur tiesības piegādāt balvas citā pieejamā izmērā. No Organizatora neatkarīgu apstākļu rašanās gadījumā viņš arī patur tiesības izmainīt krāsu, balvas īpašības vai aizstāt to ar citu balvu ar līdzību vērtību, kvalitāti un klasi.
 9. Galvenā Balva ir jāsaņem personīgi. Galvenās Balvas nodošana notiks Varšavā Organizatora noteiktajā datumā, taču ne vēlāk kā gada 19. decembrī
 10. Ja Konkursa uzvarētājs nav saņēmis vai nav pieņēmis galveno Balvu vai otrās pakāpes Balvu, viņš zaudē tiesības uz Balvu atteikšanās no tā pieņemšanas brīdī.
 11. Organizators samaksā nodokli par balvām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem. Tāpēc katrai no Balvām, kas apliktas ar nodokli par balvām, kura maksātājs ir Organizators, tiek pieskaitīta summa, kas atbilst iepriekš minētajam nodoklim un ko Organizators samaksā attiecīgajā iestādē, kam Dalībnieks piekrīt, pieņemot šo Reglamentu. Organizators neatbild par nevienam citām maksām, jo īpaši par muitas nodevām vai nodokļiem, kas ir spēkā uzvarētāja nodokļu rezidences valstī.
 12. Balvas (galvenās Balvas vai otrās pakāpes Balvu) saņemšanas nepieciešamais nosacījums ir PESEL numura [personas identifikācijas numura] norādīšana (attiecas uz Polijas rezidentiem), kas ļaus Organizatoram samaksāt nodokli par Balvu. Ja tiesības uz Balvu ir saņēmis citas valsts rezidents, pirms šīs Balvas saņemšanas ir jāuzrāda Organizatoram citas valsts, kur tiek veikts Konkurss, rezidences sertifikāts.
 13. Galvenās Balvas saņemšanas nepieciešamais nosacījums ir dokumenta, kas apliecina uzņēmējdarbības veikšanas vai nodarbinātību autodarbnīcā/remonta centrā, automašīnu rezerves daļu vairumtirdzniecības bāzē vai veikalā, kā arī piekrišanas Organizatora veiktajai Balvas nodošanas procesa ierakstīšanai un uzvarētāja sejas attēla izmantošanai Organizatora mārketinga materiālos uzrādīšana Organizatoram. Iepriekš minētās piekrišanas paraugs ir Pielikums Nr. 1 šim Reglamentam.
 14. Organizators neparedz iespēju izmaksāt uzvarētājam naudas vai mantisko ekvivalentu par jebkādu balvu vai attiekšanās no tās gadījumā. Dalībniekiem nav tiesību noteikt balvas specifiskas īpašības.
 15. Organizators neatbild par Balvu defektiem. Ar šo Organizatora garantija Balvu defektiem tiek izslēgta, ja vien nav noteikts citādi spēkā esošajos tiesību aktu noteikumos.

IV. REKLAMĀCIJA

 1. Visas sūdzības par Konkursa veikšanas kārtību var iesniegt tikai rakstiski ar Polijas Pasta (ar ierakstītu vēstuli) vai kurjerpasta starpniecību, nododot personīgi uz Organizatora biroja adresi vai nosūtot pa e-pastu uz adresi: 40@filtron.eu laika posmā no Konkursa sākuma līdz gada 29. novembrim.
 2. Sūdzībai ir jāietver Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī notikuma datums un vieta, precīzs apraksts, reklamācijas iemesls un pieprasījuma saturs.
 3. Sūdzības izskatīšana un paziņojuma par tās rezultātu nosūtīšana ar ierakstītu vēstuli notiek 14 dienu laikā no dienas, kad Organizator saņēmis sūdzību, taču ne vēlāk kā līdz gada 31. decembrim (nosūtīšanas datumu apliecina pasta zīmogs).
 4. Pēc reklamācijas procedūras pabeigšanas dalībniekam ir tiesības celt prasību tiesā par neapmierinātajiem prasījumiem.
 5. Jebkādu programmu, kuru mērķis ir spēles modifikācija un negodīgi iegūt tajā pārvaru, izmantošanas gadījumā Dalībnieks, kas tās izmanto, tiks izslēgts no Konkursa.

V.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 1. Dalība Konkursā nozīmē, ka Dalībnieks piekrīt noteikumiem, kas paredzēti šajā Reglamentā.
 2. Konkursā nedrīkst piedalīties personas, kas ir Organizatora personāla locekļi vai darbinieki, un viņu ģimenes locekļi.
 3. Konkursa Reglaments ir arī pieejams Organizatora birojā un viņa tīmekļa vietnē: 40.filtron.eu.
 4. Konkursa Organizators neatbild par iespējamiem publiski tiesiskiem pienākumiem, tostarp nodokļu pienākumiem, kas uzlikti pašam Dalībniekam un ir saistīti ar Dalībnieka saņemto Balvu, izņemot maksājumus, kas skaidri minēti šajā Reglamentā.
 5. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā Reglamentā, ir piemērojami atbilstoši Polijas Civillikuma un citu tiesību aktu noteikumi.
 6. Organizators patur tiesības grozīt Konkursa Reglamentu tā darbības laikā, nepārkāpjot Dalībnieku iegūtas tiesības. Organizators informē Dalībniekus par grozījumiem, ievietojot jauno Reglamenta redakciju savā tīmekļa vietnē septiņas dienas pirms to stāšanās spēkā.
 7. Konkursa veikšanas noteikumus regulē tikai šis Reglaments. Visiem akcijas un reklāmas materiāliem ir tikai informatīvs raksturs.
 8. Visi datumi, kas noteikti šajā Reglamentā, attiecas uz Viduseiropas laika zonu, kas atbilst noteikta laika posmā Polijai.

Załączniki:

 1. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie wydania Nagrody głównej.
 2. Wzór dobrowolnej zgody Uczestnika na wykorzystanie jego zdjęcia wykonanego w warsztacie/sklepie, w którym pracuje lub którego jest właścicielem.

Pielikumi:

 1. Piekrišanas Dalībnieka sejas attēla, kas uzņemts galvenās Balvas nodošanas laikā, izmantošanai paraugs
 2. Dalībnieka labprātīgas piekrišanas viņa attēla, kas uzņemts autodarbnīcā/veikalā, kurā viņš strādā vai kura dalībnieks viņš ir, izmantošanai paraugs.

 

 

Pielikums Nr. 1

PIEKRIŠANA DARBA UN SEJAS ATTĒLA IZMANTOŠANAI

 

Ar šo es piešķiru uzņēmumam MANN + HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ar juridisko adresi Gostiņā (Gostyń) (turpmāk tekstā — “Sabiedrība”) bezmaksas tiesības uz attēlu, ko esmu nodevis Sabiedrībai un kas uzņemti, lai pierādītu manas tiesības iegūt balvu Konkursā “Zīmola FILTRON 40 gadu jubileja”, tostarp manas sejas attēla, kas ietverts šajos materiālos, izmantošanu — Sabiedrības vai trešo subjektu, kas darbojas pēc tās uzdevuma, veiktās informācijas, mārketinga un veicināšanas materiālu, kuros tikt izmantoti iepriekš minētie materiāli un sejas attēls, sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu. Es arī paziņoju, ka man ir autortiesības uz iepriekš minētajiem materiāliem un man ir tiesības sniegt šo piekrišanu.

Šī piekrišana nav ierobežota laikā vai teritoriāli.

 

 

Pielikums Nr. 2

PIEKRIŠANA SEJAS ATTĒLA IZMANTOŠANAI

 

Ar šo es piešķiru uzņēmumam MANN + HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ar juridisko adresi Gostiņā (Gostyń) (turpmāk tekstā — “Sabiedrība”) bezmaksas tiesības uz ierakstu un attēlu, ko Sabiedrība uzņēmusi vai kas tika uzņemti pēc tās pieprasījuma, nododot man balvu Konkursā “Zīmola FILTRON 40 gadu jubileja”, tostarp mana sejas attēla, kas ietverts šajos materiālos, izmantošanu — Sabiedrības vai trešo subjektu, kas darbojas pēc tās uzdevuma, veiktās informācijas, mārketinga un veicināšanas materiālu, kuros tikt izmantoti iepriekš minētie materiāli un sejas attēls sagatavošanu, publicēšanu un parādīšanu.

Šī piekrišana nav ierobežota laikā vai teritoriāli.