REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului intitulat „40 de ani ai mărcii FILTRON”.

I.DISPOZIȚII GENERALE

 1. Organizatorul Concursului intitulat: „40 de ani ai mărcii FILTRON” (numit în continuare “Concurs”) este MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. cu sediul social în Gostyń (Polonia), pe str. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, înscrisă în registrul întreprinzătorilor din Registrul Naţional Judiciar ținut de Judecătoria Raională din Poznan Nowe Miasto și Wilda din Poznan, al IX-lea Departament Economic al Registrului Naţional Judiciar, cu numărul KRS: 0000674026, NIP (CIF): 696-14-13-485 [numit în continuare, de asemenea, Organizator]. Organizatorul poate fi contactat la adresa sediului său social sau la următoarea adresă de e-mail 40@filtron.eu și la nr. de telefon: +48 65 572 89 00.
 2. Concursul se desfășoară în perioada 19.09.2022 – 13.11.2022.
 3. Concursul se adresează proprietarilor [întreprinzătorilor] și angajaților atelierelor, centrelor de service auto, angrosiștilor și magazinelor de piese auto care sunt rezidenți în țările europene, cu excepția Rusiei și Belarusului. Concursul se adresează exclusiv adulților [numiți în continuare Participanți].

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. Concursul se bazează pe un joc online competitiv conceput de Organizator. În joc, trebuie să dai dovadă de reflexe și de abilitatea de a recunoaște și de a colecta poluanții care ar trebui să fie prinși de filtrul de cabină.
 2. Jocul va fi disponibil pe site-ul 40.filtron.eu, participarea la joc necesitând crearea prealabilă a unui cont de Participant. Un Participant poate crea un singur cont pentru a participa la joc, iar încălcarea regulii de mai sus va duce la descalificarea Participantului în cauză. La înregistrare, Participantul trebuie să dea un nume care va fi afișat public în clasamentul jocului, iara. acest nume nu trebuie să conțină limbaj vulgar sau ofensator, sub sancțiunea descalificării.
 3. Concursul este lipsit de orice elemente de hazard și de șansă în obținerea dreptului de a dobândi Premiile, adică Concursul nu este un joc de noroc, un pariu sau o loterie promoțională, al cărui rezultat depinde de șansă în sensul art. 2 din Legea poloneză privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009. În contextul calificării la Concurs în temeiul unei alte legislații decât cea poloneză, Organizatorul face trimitere la dispoziţiile relevante în vigoare în acest sens în ţările respective în care îşi au reședința Participanţii.
 4. Concursul se desfășoară pe parcursul a 8 perioade consecutive care se încadrează în următoarele zile:
  – 19.09.2022 – 25.09.2022
  – 26.09.2022 – 2.10.2022
  – 3.10.2022 – 9.10.2022
  – 10.10.2022 – 16.10.2022
  – 17.10.2022 – 23.10.2022
  – 24.10.2022 – 30.10.2022
  – 31.10.2022 – 6.11.2022
  – 7.11.2022 – 13.11.2022
 5. Pe parcursul fiecăreia dintre cele 8 perioade menționate mai sus, Participantul va putea juca jocul de 5 ori. Încercările ulterioare de a juca într-o anumită perioadă sunt imposibile. Dacă Participantul dorește să joace din nou, va trebui să facă acest lucru în următoarea săptămână a Concursului. Fiecare joc durează 3 minute, iar punctele sunt acordate și scăzute în conformitate cu regulile detaliate în joc, în timp ce clasamentul va lua întotdeauna în considerare cel mai bun scor al unui jucător.
 6. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica dacă câștigătorii Concursului sunt persoane îndreptățite să participe la Concurs în conformitate cu punctul I.3. din prezentul Regulament. În acest scop, fiecare câștigător al Premiului specificat la punctul III. din prezentul Regulament va trebui să trimită, în termen de 3 săptămâni de la publicarea informațiilor privind câștigarea Premiului, o fotografie făcută la locul de muncă și să completeze formularul de date necesar pentru expedierea premiului. În cazul în care fotografia menționată mai sus nu este trimisă sau dacă formularul menționat mai sus nu este completat până la termenul limită specificat mai sus, se va pierde dreptul la Premiu. Participantul poate consimţi, de asemenea, în mod voluntar la utilizarea de către Organizator a fotografiei menţionate mai sus în scopuri de marketing, în domeniul stabilit în Anexa 2 la prezentul Regulament. Acordarea consimțământului menționat mai sus nu este necesară pentru a primi Premiul.

III. PREMII

 1. Marele premiu este un autoturism Mercedes SL 500 din anul 1982. Mașina va fi predată în stare complet funcțională, cu un ITP valabil și o asigurare corespunzătoare. Organizatorul nu este responsabil pentru orice daune sau defecțiuni care pot apărea la mașină după ce aceasta a fost ridicată. Marele Premiu va fi acordat unui Participant care obține cel mai bun rezultat în clasamentul general format din 100 de rezultate de joc în toate cele 8 perioade descrise la Punctul II, paragraful 4. Cele 100 de persoane indicate cu cel mai bun rezultat în joc vor avea dreptul de a participa la concursul de cunoștințe pregătit de Organizator, sub rezerva dispozițiilor paragrafului 4, ultima propoziție. Participanții vor fi informați cu privire la data concursului de cunoștințe cu patru zile înainte, prin e-mail, la adresa furnizată în momentul înregistrării. Câștigătorul care obține cel mai mare număr de puncte în cadrul concursului de cunoștințe va primi marele premiu menționat mai sus. În cazul unui număr egal de puncte în concursul de cunoştinţe, participantul care a obţinut cel mai scurt timp total de răspuns la toate întrebările din cadrul concursului de cunoştinţe va primi marele premiu.
 2. Premiile de gradul doi sunt seturi sub forma unei veste și a unui tricou FILTRON.
 3. Premiile de gradul doi pot fi câștigate în timpul celor 8 perioade de timp consecutive descrise în punctul II, paragraful 4 din Regulament.
 4. Premiul de gradul doi în fiecare dintre cele 8 perioade de timp enumerate în punctul II.4. din acest Regulament va fi acordat celor 50 de Participanţi care obţin cele mai bune rezultate în cadrul Concursului [jocului] într-o anumită perioadă de timp. În cazul în care mai mulți Participanți obțin același număr de puncte în timpul jocului, timpul în care s-a realizat scorul va determina premiul. Participantul care obține punctajul mai devreme va fi calificat pe o poziție superioară. În cazul în care, după o serie de jocuri, Participanții individuali obțin același punctaj maxim în clasamentul general, toate aceste persoane vor avea dreptul de a participa la concursul de cunoștințe descris la punctul 1 de mai sus.
 5. Un singur Participant poate câștiga un premiu de gradul doi doar o singură dată. În cazul în care un Participant a câștigat deja un premiu de gradul doi în una dintre cele opt perioade, rezultatele sale nu sunt eligibile pentru următoarele clasamente săptămânale [perioade ulterioare]. Cu toate acestea, un astfel de Participant poate totuși să participe la joc, ținând cont de regula stabilită la punctul II.5. din prezentul Regulament, și să încerce să-și îmbunătățească clasamentul general în vederea obținerii Marelui Premiu.
 6. Informațiile despre câștigător vor fi afișate pe site-ul Concursului și vor fi trimise la adresa de e-mail a Participantului furnizată în timpul înregistrării.
 7. Premiile de gradul doi vor fi expediate pe cheltuiala Organizatorului la adresa indicată de Participant. Cu toate acestea, premiile pot fi trimise numai în Europa, cu excepția Rusiei și a Belarusului. Premiile vor fi expediate în termen de o lună de la data la care Participantul a completat formularul cu datele de corespondenţă. Organizatorul nu este responsabil pentru orice daune cauzate în timpul transportului. În cazul în care pachetul este returnat pentru că destinatarul nu l-a ridicat – premiul va fi anulat.
 8. Premiile de gradul doi vor fi disponibile în diferite mărimi. Participantul are dreptul de a alege mărimea premiului pe care dorește să-l primească în conținutul formularului de expediere a premiului. Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi Participantului mărimea aleasă a premiului, însă, dacă acest lucru nu este posibil, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul într-o altă mărime disponibilă. În cazul unor circumstanțe independente de voința Organizatorului, acesta își rezervă, de asemenea, dreptul de a schimba culoarea, caracteristicile premiului sau de a-l înlocui cu un alt premiu de valoare, calitate și clasă similare.
 9. Marele Premiu va fi ridicat personal. Înmânarea Marelui Premiu va avea loc la Varșovia și va fi desemnată de către Organizator până cel târziu la data de 12.2022.
 10. Ne ridicarea sau neacceptarea Marelui Premiu sau a Premiului de gradul doi de către câștigătorul Concursului va duce la pierderea dreptului la Premiu în momentul refuzului.
 11. Organizatorul va plăti impozitul pe premii în conformitate cu reglementările poloneze care îl obligă la acest lucru. Prin urmare, la fiecare dintre Premiile supuse impozitului pe premii, al căror plătitor va fi Organizatorul, se va adăuga o sumă corespunzătoare valorii impozitului menționat mai sus, care va fi plătită de către Organizator autorității competente, cu care Participantul este de acord prin acceptarea prezentului Regulament. Organizatorul nu este responsabil pentru alte taxe, în special taxe vamale sau impozite aplicabile în țara de rezidență fiscală a câștigătorului.
 12. O condiție necesară pentru a primi Premiile [Marele Premiu sau Premiile de gradul doi] este de a furniza Organizatorului Codul Numeric Personal – CNP (aplicabil rezidenților din Polonia), pentru a permite Organizatorului să plătească impozitul pe Premiu. În cazul în care un rezident al unei țări, alta decât Polonia, obține dreptul la Marele Premiu, acesta va trebui să prezinte Organizatorului un certificat de rezidență într-o țară participantă la Concurs, alta decât Polonia, înainte de a ridica premiul.
 13. O condiţie necesară pentru ridicarea Marelui Premiu, este prezentarea Organizatorului unui document care să ateste că desfășurați o activitate de afaceri sau sunteți angajat într-un atelier/un centru de service auto/moto, la un angro sau un magazin de piese auto/moto, precum și să permiteți Organizatorului să înregistreze procesul de prezentare a acestui Premiu și să utilizeze imaginea câștigătorului în materialele de marketing ale Organizatorului. Un model al consimțământului menționat mai sus este atașat ca Anexa nr. 1 la acest Regulament.
 14. Organizatorul nu prevede posibilitatea de a plăti câștigătorului un echivalent în numerar sau în natură în schimbul unui premiu sau în cazul renunțării la premiu. Participanţii nu au dreptul de a depune obiecţii asupra anumitor calităţi ale premiilor.
 15. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun defect al Premiilor. Garanția Organizatorului pentru defectele Premiilor este exclusă prin prezenta, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin reglementări obligatorii.

IV. RECLAMAȚII

 1. Orice reclamații privind modul de desfășurare a Concursului pot fi făcute numai în scris prin intermediul Poștei Polone (scrisoare recomandată), prin curierat sau prin înmânare personală la adresa sediului social al Organizatorului sau prin e-mail la adresa 40@filtron.eu în perioada cuprinsă între începutul Concursului și 11.2022.
 2. Reclamațiile trebuie să conțină prenumele, numele și adresa exactă a Participantului, precum și data și locul evenimentului, o descriere precisă și indicarea motivului reclamației și a conținutului cererii.
 3. Reclamația va fi examinată și o notificare a rezultatului va fi trimisă prin scrisoare recomandată la adresa indicată în reclamație în termen de 14 zile de la primirea reclamației de către Organizator, dar nu mai târziu de 12.2022 (data ștampilei poștale este decisivă).
 4. După epuizarea procedurii de reclamație, Participantul are dreptul de a urmări în instanţă creanţele care nu au fost luate în considerare
 5. Utilizarea oricărui software conceput pentru a modifica jocul și pentru a obține un avantaj neloial în joc va duce la descalificarea Participantului care îl folosește.

V. DISPOZIȚII FINALE

  1. Participarea la Concurs implică acordul Participantului cu privire la termenii și condițiile stabilite în prezentul Regulament.
  2. Persoanele care fac parte din personalul sau angajații Organizatorului, precum și membrii de familie ai acestora, nu pot participa la Concurs.
  3. Regulamentul Concursului este, de asemenea, disponibil la sediul social al Organizatorului și pe site-ul acestuia: 40.filtron.eu
  4. Organizatorul Concursului nu va fi responsabil pentru eventualele obligații de drept public, inclusiv obligaţii fiscale în sarcina Participantului însuşi și care rezultă din primirea de către Participant a beneficiului sub formă de Premiu, altele decât cele menţionate în mod expres în prezentul Regulament.
  5. În aspectele care nu sunt reglementate de acest Regulament, se aplică dispozițiile relevante ale Codului civil polonez și alte dispoziții relevante ale legislației poloneze.
  6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul Regulamentului Concursului pe durata Concursului, fără a încălca însă drepturile dobândite de Participanți. Organizatorul va informa Participanții cu privire la aceste modificări prin publicarea unui nou conţinut al Regulamentului pe site-ul său web cu 7 zile înainte.
  7. Regulile de desfăşurare a Concursului sunt reglementate exclusiv de acest Regulament. Toate materialele promoționale și publicitare au doar scop informativ.
  8. Toate datele stabilite în prezentul Regulament se raportează la fusul orar central european corespunzător Poloniei la momentul respectiv.

   

  Anexe:

  1. Model de consimțământ pentru utilizarea imaginii Participantului capturată în timpul acordării Marelui Premiu.
  2. Model de consimțământ voluntar a Participantului pentru utilizarea fotografiei sale realizate în atelierul/magazinul în care lucrează sau al cărui proprietar este.

   

  Anexa 1

  CONSIMȚĂMÂNT PENTRU UTILIZAREA OPEREI ȘI A IMAGINII

   

  Prin prezenta, acord Societății MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. cu sediul social în Gostyń (numită în continuare Societate) dreptul de a utiliza gratuit fotografiile furnizate de mine Societății și realizate în scopul demonstrării dreptului meu de a obține un premiu în cadrul Concursului intitulat „40 de ani a mărcii FILTRON”, inclusiv imaginea mea inclusă în aceste materiale – în cadrul producerii și publicării de materiale informative, de marketing și promoționale ale Societății sau ale unor terți care acționează în numele acesteia.  Declar, de asemenea, că dețin drepturile de autor asupra materialului de mai sus și că am dreptul de a acorda acest consimțământ.

  Acest consimțământ nu este limitat în timp sau teritorial.

   

   

  Anexa 2

  CONSIMȚĂMÂNT DE FOLOSIRE A IMAGINII

   

  Prin prezenta, dau consimţământul meu Societății MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. cu sediul social în Gostyń (numită în continuare Societate) de a utiliza gratuit înregistrările și fotografiile realizate de Societate sau în numele acesteia în timpul transmiterii premiului ca parte a Concursului intitulat „40 de ani a mărcii FILTRON”, inclusiv imaginea mea inclusă în aceste materiale – în cadrul producerii și publicării de materiale informative, de marketing și promoționale ale Societății sau ale unor terți care acționează în numele acesteia.

  Acest consimțământ nu este limitat în timp sau teritorial.