KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurso „FILTRON prekės ženklui 40 metų“ Taisyklės.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso, kurio pavadinimas: „FILTRON prekės ženklui 40 metų“ (toliau „Konkursas”) Organizatorius yra „MANN+HUMMEL FT Poland“ ribotos atsakomybės bendrovė komand. bendr., įsikūrusi Gostyne (Lenkija), Wrocławska g. 145, 63-800 Gostynis, įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą, kurį tvarko Poznanės apylinkės teismo Nowe Miasto ir Wilda Poznanėje, Nacionalinio teismų registro IX komercinis skyrius, NTR (KRS) numeriu 0000674026, PVM MK: 696-14-13-485 [toliau taip pat Organizatorius]. Su Organizatoriumi susisiekti galima jo buveinės adresu arba nurodytu el. pašto adresu 40@filtron.eu bei telefonu: +48 65 572 89 00.
 2. Konkursas vyksta nuo 2022-09-19 iki 2022-11-13.
 3. Konkursas skirtas automobilių dirbtuvių/servisų, didmeninių parduotuvių ir automobilių dalių parduotuvių savininkams [verslininkams] ir darbuotojams, kurie yra Europos šalių, išskyrus Rusiją ir Baltarusiją, rezidentai. Konkurse gali dalyvauti tik suaugusieji [toliau – Dalyviai].

 

II. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS:

 1. Konkursas grindžiamas varžybomis Organizatoriaus sukurtame internetiniame žaidime. Žaidime Dalyvis turi parodyti savo greitį ir gebėjimą atpažinti bei surinkti nešvarumus, kuriuos turėtų sugauti salono filtras.
 2. Žaidimas bus pasiekiamas svetainėje: 40.filtron.eu, tačiau norint dalyvauti žaidime būtina iš anksto susikurti Dalyvio paskyrą. Vienas Dalyvis, norėdamas dalyvauti žaidime, gali susikurti tik vieną paskyrą, o pažeidus aukščiau nurodytą taisyklę, Dalyvis bus diskvalifikuotas. Registracijos metu Dalyvis pateikia savo pavadinimą, kuri bus viešai matoma žaidimo reitinge, todėl šis pavadinimas negali būti vulgarusa. ar pažeidžiantis socialines normas, priešingu atveju nurodytas Dalyvis bus diskvalifikuotas.
 3. Konkurse nėra jokio azarto ir atsitiktinumo elementų įgyjant teisę gauti prizų, t. y. Konkursas nėra azartinis žaidimas, tarpusavio lažybos ar reklaminė loterija, kurios rezultatas priklauso nuo atsitiktinio atvejo, pagal 2009 m. lapkričio 19 d. Lenkijos lošimų įstatymo 2 straipsnį. Konkurso kvalifikacijos kontekste pagal kitus nei Lenkijos įstatymus, Organizatorius vadovaujasi atitinkamais atskirose šalyse, kuriose gyvena Dalyviai, galiojančiais įstatymais.
 4. Varžybos vyksta 8 laikotarpiais iš eilės šiomis dienomis:

               – 19.09.2022 – 25.09.2022

               – 26.09.2022 – 2.10.2022

               – 3.10.2022 – 9.10.2022

               – 10.10.2022 – 16.10.2022

               – 17.10.2022 – 23.10.2022

               – 24.10.2022 – 30.10.2022

               – 31.10.2022 – 6.11.2022

               – 7.11.2022 – 13.11.2022

 1. Per kiekvieną iš aukščiau paminėtų laikotarpių Dalyvis galės žaisti žaidimą 5 kartus. Tolesni bandymai žaisti per nurodytą laikotarpį neįmanomi. Jei Dalyvis norės žaisti dar kartą – jis turės tai padaryti kitą Konkurso savaitę. Kiekvienas žaidimas trunka 3 minutes, taškai skiriami ir atimami pagal pačiame žaidime nurodytas taisykles, o reitinguose visada bus nurodytas geriausias tam tikro žaidėjo rezultatas.
 2. Organizatorius pasilieka teisę patikrinti, ar Konkurso laimėtojai turi teisę dalyvauti Konkurse pagal šių Taisyklių I.3. punktą. Šiuo tikslu kiekvienas šių Taisyklių III. punkte nurodyto prizo laimėtojas privalės per 3 savaites nuo informacijos apie Prizą paskelbimo pateikti savo darbo vietoje padarytą nuotrauką ir užpildyti formą bei pateikti prizui išsiųsti reikalingus duomenis. Nepateikus aukščiau minėtos nuotraukos arba neužpildžius nurodytos formos per nurodytą laikotarpį, teisė į Prizą prarandama. Dalyvis taip pat gali savanoriškai duoti sutikimą, kad Organizatorius aukščiau nurodytą nuotrauką naudotų rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2 priede nurodyta apimtimi. Aukščiau minėto sutikimo išreiškimas nėra būtinas norint atsiimti Prizą.
 3. Konkurso svetainėje bus įdiegta papildoma funkcija, kurią sudaro galimybė sukurti fotomontažą, kuriame būtų parodytas automobilis ir Dalyvio atvaizdas. Šiam tikslui dalyvis turi teisę naudoti tik savo nuotraukas, į kurias jam priklauso autorių teisės, o Organizatorius neatsako už trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, atsiradusius dėl minėtos taisyklės pažeidimo.

 

III. PRIZAI

 1. Pagrindinis prizas – 1982 metų automobilis „Mercedes SL 500“. Automobilis bus pristatytas pilnai veikiantis ir paruoštas eksploatuoti, su galiojančia technine apžiūra ir atitinkamu draudimu. Organizatorius neatsako už jokius pažeidimus ar gedimus, kurie gali atsirasti automobilyje po jo atsiėmimo. Pagrindinis prizas bus įteiktas vienam iš Dalyvių, surinkusių 100 geriausių rezultatų bendrame žaidimo reitinge per visus 8 laikotarpius, aprašytus II punkto 4 dalyje. 100 geriausių žaidimo rezultatų pasiekusių žmonių turės teisę dalyvauti Organizatoriaus rengiamame žinių konkurse, atsižvelgiant į 4 dalies paskutinio sakinio nuostatas. Apie žinių konkurso datą dalyviai bus informuoti prieš keturias dienas elektroniniu paštu, registracijos metu nurodytu adresu. Asmuo, žinių konkurse surinkęs daugiausiai taškų, gaus minėtą pagrindinį prizą. Žinių konkurse surinkus vienodą taškų skaičių, pagrindinis prizas bus įteiktas Dalyviui, kurio bendras atsakymų, į visus žinių konkurse pateiktus klausimus, laikas buvo trumpiausias.
 2. Antrojo laipsnio prizai – liemenė ir marškinėliai „FILTRON“.
 3. Antrojo laipsnio prizai gali būti gauti per 8 laikotarpius iš eilės, aprašytus Taisyklių II punkte, 4 dalyje.
 4. Antrojo laipsnio prizas kiekviename iš 8 šių Taisyklių II.4. punkte nurodytų laikotarpių bus įteiktas 50 Dalyvių, pasiekusių geriausius rezultatus Konkurse [žaidime] per tam tikrą laikotarpį. Jei daugiau nei vienas Dalyvis žaidime turi vienodą taškų skaičių, prizo skyrimą lems rezultato pasiekimo laikas. Dalyvis, pasiekęs rezultatą anksčiau, bus klasifikuojamas į aukštesnę poziciją. Esant situacijai, kai po žaidimų serijos atskiri Dalyviai pasiekia tą patį didžiausią rezultatą bendroje klasifikacijoje – visi tokie asmenys turės teisę dalyvauti 1 dalyje aprašytame žinių konkurse.
 5. Vienas dalyvis antrojo laipsnio prizą gali laimėti tik vieną kartą. Jei Dalyvis jau yra laimėjęs 2 laipsnio prizą per vieną iš 8 laikotarpių, jo rezultatai nepatenka į kitus savaitės reitingus [vėlesnius laikotarpius]. Tačiau toks Dalyvis, atsižvelgdamas į šių Taisyklių II.5. punkte numatytą principą, visą laiką gali dalyvauti žaidime ir bandyti pagerinti savo rezultatą bendrame reitinge, siekiant gauti Pagrindinį prizą.
 6. Informacija apie laimėjimą bus rodoma Konkurso portale ir bus išsiųsta Dalyvio registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.
 7. Antrojo laipsnio prizai siunčiami Organizatoriaus sąskaita Dalyvio nurodytu adresu. Tačiau prizai gali būti pristatyti tik Europos teritorijoje, išskyrus Rusiją ir Baltarusiją. Prizai bus išsiųsti per vieną mėnesį nuo Dalyvio formos su adreso duomenimis užpildymo. Organizatorius neatsako už galimą žalą, atsiradusią transportavimo metu. Jei siuntinys grąžinamas dėl to, kad adresatas jo neatsiėmė – prizas prarandamas.
 8. Antrojo laipsnio prizai bus prieinami įvairių dydžių. Prizo siuntimo formos turinyje, Dalyvis turi teisę pasirinkti prizo dydį, kurį norėtų gauti. Organizatorius dės visas pastangas, kad Dalyviui būtų suteiktas pasirinkto dydžio prizas, tačiau, jei tai bus neįmanoma, Organizatorius pasilieka teisę pristatyti kitokio turimo dydžio prizą. Susidarius nuo Organizatoriaus nepriklausančioms aplinkybėms, Organizatorius taip pat pasilieka teisę keisti prizo spalvą, savybes arba pakeisti jį kitu panašios vertės, kokybės ir klasės prizu.
 9. Pagrindinis prizas turi būti priimtas asmeniškai. Pagrindinis prizas bus įteiktas Varšuvoje ir jo įteikimo data bus nustatyta Organizatoriaus ne vėliau kaip iki 2022-12-19.
 10. Jei Konkurso laureatas neatsiima arba nepriima Pagrindinio prizo arba Antrojo laipsnio prizo, atsisakius jį priimti, teisė į Prizą prarandama.
 11. Organizatorius mokės mokesčius už prizus, vadovaudamasis jam šiuo atžvilgiu privalomais Lenkijos įstatymais. Todėl prie kiekvieno Prizo, kuris apmokestinamas mokesčiais, kurių mokėtojas bus Organizatorius, bus pridėta aukščiau nurodyto mokesčio vertę atitinkanti suma, kurią Organizatorius sumokės atitinkamai institucijai, su kuo Dalyvis sutinka priimdamas šių Taisyklių nuostatas. Organizatorius neatsako už jokius kitus mokesčius, ypač už muitus ar mokesčius, taikomus gavėjo mokesčių rezidencijos šalyje.
 12. Būtina sąlyga norint gauti Prizą [Pagrindinį prizą arba antrojo laipsnio prizą] yra pateikti Organizatoriui asmens kodą (taikoma Lenkijos gyventojams), kad Organizatorius galėtų sumokėti mokestį nuo Prizo. Jei teisę į Pagrindinį prizą įgyja kitos šalies, nei Lenkija, gyventojas – prieš įteikiant šį prizą, jis privalės Organizatoriui pateikti pažymą apie gyvenamąją vietą šalyje, kurioje galioja Konkursas, kitame nei Lenkiją.
 13. Būtina sąlyga Pagrindiniam prizui gauti – Organizatoriui pateikti dokumentą, patvirtinantį verslo veiklą arba darbą automobilių dirbtuvėje/servise, didmeninėje parduotuvėje ar autodetalių parduotuvėje, taip pat leidimą Organizatoriui fiksuoti prizo įteikimo eigą ir naudoti laureato atvaizdą Organizatoriaus rinkodaros medžiagoje. Minėto sutikimo šablonas pridedamas kaip šių Taisyklių 1 priedas.
 14. Organizatorius nenumato galimybės išmokėti laureatui ekvivalento pinigais ar daiktais, mainais už bet kokį prizą arba jo atsisakius. Dalyviai neturi teisės rezervuoti prizų, turinčių specialių savybių.
 15. Organizatorius neatsako už Prizų defektus. Organizatoriaus garantija dėl Prizų defektų negalioja, nebent imperatyviosiose nuostatose numatyta kitaip.

 

IV . PRETENZIJOS

 1. Bet kokie nusiskundimai dėl Konkurso vykdymo būdo gali būti pateikti tik: raštu per „Poczta Polska“ (registruotas laiškas), kurjerių bendrovę arba pristatant asmeniškai Organizatoriaus buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu 40@filtron.eu nuo Konkurso pradžios iki 2022 m. lapkričio 29 d.
 2. Pretenzijoje turi būti nurodytas Dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas, įvykio data, vieta, išsamus pretenzijos ir nurodytos priežasties aprašymas, reikalavimo turinys.
 3. Pretenzijos nagrinėjimas ir pranešimo apie jos rezultatą išsiuntimas registruotu laišku skunde nurodytu adresu įvyks per 14 dienų, nuo tos dienos, kai Organizatorius gavo pretenziją, bet ne vėliau kaip iki 2022-12-31 (lemia pašto antspaudo data).
 4. Išnaudojus skundo nagrinėjimo procedūrą, Dalyvis, dėl nepripažintų reikalavimų, turi teisę kreiptis į teismą.
 5. Bet kokios programinės įrangos, skirtos žaidimui modifikuoti ir nesąžiningam pranašumui jame įgyti, naudojimas, lems ja besinaudojančio Dalyvio diskvalifikavimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvaudamas Konkurse, Dalyvis sutinka su šiuose Taisyklėse išdėstytomis sąlygomis.
 2. Konkurse negali dalyvauti asmenys, kurie yra Organizatoriaus personalo nariai arba darbuotojai, taip pat jų šeimos nariai.
 3. Konkurso taisyklės taip pat pateikiamos Organizatoriaus buveinėje ir jo interneto svetainėje: 40.filtron.eu
 4. Konkurso organizatorius nėra atsakingas už jokias viešosios teisės prievoles, įskaitant mokestines prievoles pačiam Dalyviui, atsirandančias dėl to, kad Dalyvis gavo naudą prizo pavidalu, išskyrus mokesčius, aiškiai nurodytus šiuose Taisyklėse.
 5. Klausimais, kurių neapima šios Taisyklės, bus taikomos atitinkamos Lenkijos civilinio kodekso nuostatos ir kitos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.
 6. Organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso Taisyklių turinį jo galiojimo metu, tačiau šis pakeitimas nepažeis Dalyvių įgytų teisių. Apie pasikeitimus Organizatorius informuos Dalyvius paskelbdamas naują Taisyklių redakciją savo interneto svetainėje prieš 7 dienas.
 7. Konkurso vykdymo taisykles reglamentuoja tik šios Taisyklės. Visa reklaminė medžiaga yra tik informacinio pobūdžio.
 8. Visoms šiose Taisyklėse nurodytoms datoms taikoma Vidurio Europos laiko juosta, tinkama tam tikru laikotarpiu Lenkijai.

 

Priedai:

 1. Sutikimo naudoti Dalyvio atvaizdą, užfiksuotą pagrindinio prizo įteikimo metu, pavyzdys.
 2. Dalyvio savanoriško sutikimo naudoti jo nuotrauką, padarytą dirbtuvėje/parduotuvėje, kurioje jis dirba arba kuri jam priklauso, pavyzdys.

 

Priedas 1

SUTIKIMAS DĖL KŪRINIO BEI ATVAIZDO PANAUDOJIMO

 

Suteikiu bendrovei „MANN + HUMMEL FT Poland“ ribotos atsakomybės bendrovė Komand. bendr., kurios registruota buveinė yra Gostyne (toliau – Bendrovė), teisę nemokamai naudoti mano pateiktas Bendrovei nuotraukas, padarytas siekiant įrodyti mano teisę gauti prizą Konkurse, kurio pavadinimas „FILTRON prekės ženklui 40 metų“, įskaitant šiose medžiagose esantį mano atvaizdą, kuriant, publikuojant ir skelbiant Bendrovės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų informacinę, rinkodaros ir reklaminę medžiagą, kurioje aukščiau nurodyta medžiaga ir atvaizdas bus patalpintas. Taip pat pareiškiu, kad turiu autorių teises į aukščiau paminėtą medžiagą ir turiu teisę duoti šį sutikimą.

Šis sutikimas neribojamas nei laiko, nei teritorijos atžvilgiu.

 

 

2 priedas

SUTIKIMAS DĖL ATVAIZDO PANAUDOJIMO

 

Suteikiu bendrovei „MANN + HUMMEL FT Poland“ ribotos atsakomybės bendrovė Komand. bendr., kurios registruota buveinė yra Gostyne (toliau – Bendrovė), teisę nemokamai naudoti Bendrovės ar jos pavedimu padarytus įrašus ir nuotraukas, prizo man įteikimo metu Konkurse, kurio pavadinimas „FILTRON prekės ženklui 40 metų“, įskaitant šiose medžiagose esantį mano atvaizdą, kuriant, publikuojant ir rodant Bendrovės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų informacinę, rinkodaros ir reklaminę medžiagą, kurioje šis atvaizdas bus patalpintas.

Šis sutikimas neribojamas nei laiko, nei teritorijos atžvilgiu.