PRAVILNIK KONKURSA

Pravilnik konkursa pod nazivom „40 godina marke FILTRON“.

 

I. OPŠTE ODREDBE

 1. Organizator konkursa pod nazivom „40 godina marke FILTRON“ (u daljem tekstu „Konkurs”) je društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sa sedištem u Gostinju (Poljska), ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostinj (Gostyń), upisano u registar preduzetnika (KRS) koji vodi Osnovni sud Poznanj – Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, IX Privredno odeljenje, pod brojem (KRS): 0000674026, NIP [poljski poreski identifikacioni broj]: 696-14-13-485 [u daljem tekstu: Organizator]. Organizator može da se kontaktira preko adrese njegovog sedišta ili putem sledeće imejl adrese 40@filtron.eu i telefonom: +48 65 572 89 00.
 2. Konkurs traje od 19.9. 2022. g. do 13. 11. 2022.
 3. Konkurs je namenjen vlasnicima [preduzetnicima] i zaposlenima u radionicama/auto i moto servisima, veleprodajnim i auto/moto prodavnicama sa rezervnim delovima koji su rezidenti evropskih zemalja, izuzev Rusije i Belorusije. Konkurs je namenjen samo punoletnim licima [u daljem tekstu: Učesnici]

 

II. PRAVILA UČESTVOVANJA NA KONKURSU

 1. Konkurs se zasniva na takmičenju u onlajn igrici koju je projektovao Organizator. Tokom igre treba da se dokaže brza reakcija te sposobnost prepoznavanja i skupljanja nečistoća koje bi trebalo da zaustavi filter kabine.
 2. Igrica će biti dostupna na sledećoj veb-stranici: 40.filtron.eu, pritom za učešće u igri Učesnik mora prethodno kreirati korisnički nalog. Jedan Učesnik može da kreira samo jedan nalog za učestvovanje u igri, a kršenje gore napisanog pravila može da uzrokuje diskvalifikovanje tog Učesnika. Prilikom registracije, Učesnik navodi svoje korisničko ime koje će biti javno dostupno na rang-listi igre, zato ime ne sme da sadrži vulgarne ili elemente koji krše društvene norme – u suprotnom takav Učesnik će se diskvalifikovati.
 3. U Konkursu ne postoje elementi nasumičnosti i slučajnosti u sticanju prava na Nagradu, tj. Konkurs nije igra na sreću, opklada ili promotivna lutrija čiji rezultat zavisi od slučaja u smislu čl. 2. poljskog zakona o igrama na sreću od 19. novembra 2009. U kontekstu kvalifikovanja Konkursa na osnovu zakonskih propisa koji nisu poljski, Organizator upućuje na relevatne propise koji su u tom pogledu na snazi u teritoriji određenih zemalja čiji su Učesnici rezidenti.
 4. Takmičenje se odvija tokom 8 uzastopnih vremenskih perioda u sledećim terminima:

               – 19. 9. 2022. – 25. 9. 2022.

               – 26. 9. 2022. – 2. 10. 2022.

               – 3. 10. 2022. – 9. 10. 2022.

               – 10. 10. 2022. – 16. 10. 2022.

               – 17. 10. 2022. – 23. 10. 2022.

               – 24. 10. 2022. – 30. 10. 2022.

               – 31. 10. 2022. – 6. 11. 2022.

               – 7. 11. 2022. – 13. 11. 2022.

 1. Tokom svakog od gorenavedenih 8 perioda Učesnik će moći da igra igricu 5 puta. Više pokušaja u određenom periodu nije moguće. Ako Učesnik bude hteo da ponovo igra, moći će to uraditi naredne nedelje dok traje Konkurs. Svaki put takmičenje traje 3 minute, bodovi se priznaju i oduzimaju u skladu sa pravilima navedenim u igri, dok se na rang-listi uvek priznaje najbolji rezultat svakog igrača.
 2. Organizator zadržava pravo na proveru da li su dobitnici Konkursa lica ovlašćena da učestvuju na Konkursu u skladu sa t. I.3. ovog Pravilnika. U tom cilju svaki dobitnik Nagrade određene u tački III ovoga Pravilnika će biti dužan da u roku od 3 nedelje od objavljivanja informacije o osvajanju Nagrade pošalje svoju fotografiju izrađenu na njegovom radnom mestu i da popuni obrazac sa podacima koji su neophodni za slanje nagrade. Ako se u gore navedenom roku ne pošalje gorenavedena fotografija ili ako se ne popuni gorenaveden obrazac, pravo na Nagradu se gubi. Osim toga, Učesnik može da da dobrovoljan pristanak da Organizator koristi gorenavedenu fotografiju u marketinške ciljeve u opsegu koji je određen u Prilogu br. 2 ovom Pravilniku. Davanje gorenavedenog pristanka nije neophodno za preuzimanje Nagrade.
 3. Na veb-stranici konkursa će takođe biti dostupna dodatna funkcija koja će omogućavati kreiranje fotomontaže sa automobilom i slikom Učesnika. U tom cilju Učesnik ima pravo da koristi samo svoje fotografije na koje ima autorska prava, a Organizator ne snosi odgovornost za kršenje prava trećih lica nastalo usled povrede gorenavedenog pravila.

 

III. NAGRADE

 1. Glavna nagrada je automobil Mercedes SL 500 iz 1982. godine. Automobil će se predati u potpuno ispravnom stanju, sa važećim tehničkim pregledom i odgovarajućim osiguranjem. Organizator ne snosi odgovornost za moguće štete ili kvarove koji se mogu pojaviti nakon njegovog preuzimanja. Nagrada će se dodeliti jednom od Učesnika koji osvoje 100 najboljih rezultata na opštoj rang-listi igre u svakom od 8 perioda opisanih u t. II st. 4. Navedenih 100 osoba sa najboljim rezultatom u igri će steći pravo da učestvuju na kvizu znanja koji će pripremiti Organizator uz poštovanje odredbi st. 4 poslednja rečenica. O datumu kviza znanja Učesnici će biti obavešteni četiri dana pre kviza, pomoću imejl poruke poslate na adresu navedenu tokom registracije. Osoba koja na kvizu znanja osvoji najviše bodova, osvaja gorenavedenu glavnu nagradu. U slučaju jednakog broja bodova na kvizu znanja, glavna nagrada se priznaje Učesniku koji bude imao najkraće ukupno vreme odgovora na sva pitanja na kvizu znanja.
 2. Nagrade drugog stepena su kompleti koji čine prsluci i majice FILTRON.
 3. Nagrade drugog stepena se mogu osvojiti tokom 8 uzastopnih perioda koji su opisani u t. II st. 4 Pravilnika.
 4. Nagradu drugog stepena u svakom od 8 perioda navedenih u t. II.4. ovog pravilnika će dobiti 50 Učesnika koji u određenom periodu postignu najbolje rezultate na Konkursu (igri). U slučaju da više od jednog Učesnika osvoji isti broj bodova u igri, za priznavanje nagrade će biti presudno vreme postizanja rezultata. Učesnik koji u kraćem roku postigne svoj rezultat, imaće višu poziciju. Ako nakon serije igri određeni Učesnici budu imali isti maksimalan rezultat na opštoj rang-listi, sve takve osobe će imati pravo da učestvuju na kvizu znanja koji je opisan u st. 1. iznad.
 5. Jedan Učesnik može da osvoji nagradu drugog stepena samo jednom. Ako je Učesnik već osvojio nagradu drugog stepena u jednom od 8 perioda, njegovi rezultati se ne uzimaju obzir na narednim nedeljnim rang-listama (narednim periodima). No takav Učesnik može i dalje da učestvuje u igri s obzirom na pravilo određeno u t. II.5 ovog Pravilnika i da pokušava da poboljša svoj rezultat na opštoj rang-listi kako bi se takmičio za Glavnu nagradu.
 6. Informacija o pobedi će biti prikazana na portalu Konkursa i poslaće se na imejl adresu Učesnika koju je naveo prilikom registracije.
 7. Nagrade drugog stepena se šalju o trošku Organizatora na adresu koju je naveo Učesnik. Ipak se nagrade mogu slati samo na teritoriji Evrope izuzev teritorije Rusije i Belorusije. Nagrade će se slati u roku od mesec dana od trenutka kada Učesnik popuni obrazac sa podacima o adresi. Organizator ne snosi odgovornost za moguće štete nastale tokom transporta. U slučaju kada se pošiljka vrati usled toga što nije primljena, nagrada propada.
 8. Nagrade drugog stepena će biti dostupne u različitim veličinama. U obrascu vezanom za slanje nagrade Učesnik ima pravo da izabere veličinu nagrade koju želi da dobije. Organizator će nastojati da Učesniku obezbedi odabranu veličinu nagrade, ipak ako to ne bude moguće, Organizator zadržava pravo da pošalje nagradu u drugoj dostupnoj veličini. Ako se pojave okolnosti koje ne zavise od Organizatora, isti zadržava takođe pravo da promeni boju, osobine nagrade ili da je zameni drugom nagradom slične vrednosti, kvaliteta i klase.
 9. Glavna nagrada se mora lično preuzeti. Preuzimanje Glavne nagrade će se održati u Varšavi, a Organizator će odrediti rok koji pada najkasnije na dan 19.12. 2022.
 10. Ako dobitnik Konkursa ne preuzme ili ne prihvati Glavnu nagradu ili Nagradu drugog stepena, pravo na Nagradu propada u trenutku odbijanja njenog preuzimanja.
 11. Organizator će od nagrade platiti porez u skladu sa važećim poljskim propisima u toj oblasti. Prema gorenavedenom, za svaku Nagradu za koju se naplaćuje porez na nagradu čiji će platilac biti Organizator, dodaje se iznos istovetan vrednosti gorenavedenog poreza koji će Organizator platiti nadležnom organu za šta Učesnik daje pristanak prihvatanjem ovog Pravilnika. Organizator nije odgovoran za bilo koje druge naknade, naročito carinu ili poreze koji se naplaćuju u zemlji poreske rezidentnosti dobitnika.
 12. Neophodan uslov za primanje Nagrade (Glavne nagrade ili Nagrada drugog stepena) je prosleđivanje Organizatoru PESEL broja (odnosi se na rezidente Poljske) kako bi Organizator mogao da plati porez na Nagradu. U slučaju ako pravo na Nagradu bude imao rezident druge zemlje osim Poljske, pre preuzimanja ove Nagrade moraće da Organizatoru predoči potvrdu o rezidentnosti u zemlji koja je obuhvaćena Konkursom, a koja nije Poljska.
 13. Neophodan uslov za preuzimanje Glavne nagrade je predočavanje Organizatoru dokumenta kojim se dokazuje vođenje privredne delatnosti ili zaposlenje u radionici/auto/moto-servisu, veleprodajnoj ili prodavnici sa auto/moto rezervnim delovima, kao i odobravanje pristanka Organizatoru za snimanje postupka dodeljivanja ove Nagrade i korišćenje slike lica dobitnika u marketinškim materijalima Organizatora. Obrazac gorenavedenog pristanka čini Prilog br. 1. ovom Pravilniku.
 14. Organizator ne dopušta mogućnost da se dobitniku isplati novčani ili predmetni ekvivalent umesto bilo koje nagrade ili u slučaju odustanka od nje. Učesnici nemaju pravo da određuju posebne osobine nagrada.
 15. Organizator ne snosi odgovornost za nedostatke Nagrada. Ovim se isključuje odgovornost Organizatora za nedostatke Nagrada, osim ako nešto drugo proizilazi iz apsolutno važećih propisa.

 

IV. REKLAMACIJE

 1. Sve reklamacije vezane za način sprovođenja Konkursa mogu se prijaviti isključivo: u pisanom obliku putem pošte (preporučenim pismom), kurirske službe ili ličnom dostavom na adresu sedišta Organizatora ili preko elektronske pošte na imejl adresu 40@filtron.eu od početka Konkursa do dana 29.11. 2022.
 2. Reklamacije treba da sadrže ime, prezime i tačnu adresu Učesnika, kao i datum, mesto događaja, tačan opis uz navođenje razloga i zahteva reklamacije.
 3. Razmatranje reklamacije i slanje obaveštenja o njenom ishodu preporučenim pismom na adresu navedenu u reklamaciji će se završiti u roku od 14 dana od trenutka kad Organizator primi reklamaciju, ali ne kasnije od 31.12. 2022. godine (važi datum poštanskog pečata).
 4. Ako su iscrpljene mogućnosti za uspešno rešavanje reklamacije, Učesnik ima pravo da podnese tužbu sudu u vezi sa nepriznatim zahtevima.
 5. Korišćenje bilo kojih programa čiji je cilj promena igre i nepošteno sticanje prednosti, uzrokovaće diskvalifikaciju Učesnika koji ih koristi.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Učešće na Konkursu označava pristanak Učesnika na uslove određene ovim Pravilnikom.
 2. Na Konkursu ne mogu da učestvuju osobe koje su članovi osoblja ili zaposlenici Organizatora, kao i članovi njihove porodice.
 3. Pravilnik Konkursa je takođe dostupan u sedištu Organizatora i na njegovoj veb-stranici: 40.filtron.eu
 4. Organizator Konkursa ne snosi odgovornost za moguće javnopravne obaveze, uključujući poreske obaveze koje terete Učesnika i proizilaze iz davanja u vidu Nagrade koju je stekao Učesnik, osim obaveza koje su izričito navedene u ovom Pravilniku.
 5. Za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom će se primenjivati odgovarajuće odredbe poljskog građanskog zakonika (Kodeks cywilny) i ostale relevantne odredbe poljskog prava.
 6. Organizator zadržava pravo na promenu sadržaja Pravilnika Konkursa za vreme njegovog trajanja koja ipak neće kršiti prava koja je stekao Učesnik. O promenama će Organizator sedam dana ranije obavestiti Učesnike objavom nove verzije Pravilnika na svojoj veb-stranici.
 7. Pravila sprovođenja Konkursa uređuje samo ovaj Pravilnik. Svi promotivni i reklamni materijali su isključivo informativnog karaktera.
 8. Svi datumi određeni u ovom Pravilniku podležu srednjoevropskom vremenu koje u određenom periodu važi u Poljskoj.

 

Prilozi:

 1. Obrazac pristanka za korišćenje slike lica Učesnika snimljene tokom dodele Glavne nagrade
 2. Obrazac dobrovoljnog pristanka Učesnika za korišćenje njegove fotografije izrađene u radionici/prodavnici u kojoj je zaposlen ili čiji je vlasnik

 

Prilog br. 1

PRISTANAK ZA KORIŠĆENJE DELA I SLIKE LICA

 

Ovim ovlašćujem Društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sa sedištem u Gostinju (u daljem tekstu: Društvo) da besplatno koristi fotografije koje sam prosledio Društvu, a koje su napravljene radi dokazivanja mog prava na sticanje nagrade na Konkursu pod naslovom „40 godina marke FILTRON”, uključujući sliku mog lica koju sadrže ovi materijali – u okviru izrade te objave i objavljivanja od strane Društva ili trećih subjekata koji deluju po njegovoj narudžbini – informativnih, marketinških i promotivnih materijala u kojim će gorenavedeni materijali i slika lica biti upotrebljeni. Takođe izjavljujem da imam autorska prava na gorenavedene materijale i ovlašćen sam da dam ovaj pristanak.

Ovaj pristanak nije vremenski niti teritorijalno ograničen.

 

 

Prilog br. 2

PRISTANAK ZA KORIŠĆENJE SLIKE LICA

 

Ovim ovlašćujem Društvo MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sa sedištem u Gostinju (u daljem tekstu: Društvo) da besplatno koristi snimke i fotografije koje je snimilo Društvo ili koje su snimljene po njegovoj narudžbini kada mi je dodeljivana nagrada u sklopu Konkursa pod naslovom „40 godina marke FILTRON”, uključujući sliku mog lica koju sadrže ovi materijali – u okviru izrade te objave i prikazivanja od strane Društva ili trećih subjekata koji deluju po njegovoj narudžbini informativnih, marketinških i promotivnih materijala u kojim će se moja slika lica upotrebiti.

Ovaj pristanak nije vremenski niti teritorijalno ograničen.