კონკურსის წესები

კონკურსის წესდება სახელწოდებით “ბრენდი FILTRON-ის 40 წლის იუბილე”.

I. ზოგადი დებულებები

 1. ორგანიზატორი კონკურსის სახელწოდებით: “ბრენდი FILTRON-ის 40 წლის იუბილე” (შემდგომში “კონკურსი”) არის შპს MANN + HUMMEL FT Poland სათაო ოფისით გოსტინში (პოლონეთი), ქ. ვროცლავსკა 145, 63-800 გოსტინი, შესული ეროვნული სასამართლო რეესტრის მეწარმეთა რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს პოზნანის რაიონული სასამართლო – ნოვე მიასტო და ვილდა პოზნანში, IX კომერციული განყოფილება KRS ნომრით: 0000674026, ნომერი NIP: 696-14-13-485 [შემდგომში ასევე ორგანიზატორი] . ორგანიზატორს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ რეგისტრირებული ოფისის მისამართზე, ან შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე 40@filtron.eu და ტელეფონით: +48 65 572 89 00.
 2. კონკურსი გაგრძელდება 19.09.2022-დან 13.11.2022-მდე.
 3. კონკურსი მიმართულია ავტომობილების/საავტომობილო სახელოსნოების/სერვისების, საბითუმო მოვაჭრეებისა და მანქანების/საავტომობილო ნაწილების მაღაზიების მფლობელებზე [მეწარმეებზე] და თანამშრომლებზე, რომლებიც არიან ევროპის ქვეყნების რეზიდენტები, რუსეთისა და ბელორუსის გამოკლებით. კონკურსი მიმართული არის მხოლოდ ზრდასრულებისთვის [შემდგომში მონაწილეები].

II. კონკურსში მონაწილეობის წესები და პირობები::

 1. კონკურსი ეფუძნება ორგანიზატორის მიერ შემუშავებულ ონლაინ თამაშში შეჯიბრს. თამაშში თქვენ უნდა გამოიყენოთ რეფლექსები და გქონდეთ უნარი ამოიცნოთ და შეაგროვოთ დამაბინძურებლები, რომლებიც უნდა დაიჭიროს სალონის ფილტრმა.
 2. თამაში ხელმისაწვდომი იქნება მისამართზე: www.40.filtron.eu და თამაშში მონაწილეობა მოითხოვს მონაწილის ანგარიშის წინასწარ შექმნას. თამაშში მონაწილეობის მისაღებად ერთ მონაწილეს შეუძლია შექმნას მხოლოდ ერთი ანგარიში, ხოლო ზემოაღნიშნული წესის დარღვევა მონაწილის დისკვალიფიკაციას გამოიწვევს. რეგისტრაციისას მონაწილეს შეჰყავს თავისი სახელი, რომელიც საჯაროდ იქნება ხილული თამაშის რეიტინგში, ამიტომ ეს სახელი არ შეიძლება იყოს ვულგარული ან არღვევდეს სოციალურ ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მონაწილე შეიძლება იყოს დისკვალიფიცირებული.
 3. კონკურსი მოკლებულია შემთხვევითობას ან შემთხვევითობის ელემენტებს პრიზების მოპოვების უფლების მოპოვებისას, ანუ კონკურსი არ არის აზარტული თამაში, ორმხრივი ფსონი ან სარეკლამო ლოტერია, რომლის შედეგიც დამოკიდებულია შემთხვევითობაზე 2009 წლის 19 ნოემბრის პოლონური აქტის მე-2 მუხლის მიხედვით აზარტული თამაშების შესახებ. პოლონეთის კანონმდებლობის გარდა, კონკურსის კვალიფიკაციის კონტექსტში,  ორგანიზატორი მიუთითებს შესაბამის რეგულაციებზე იმ ცალკეულ ქვეყნებში, სადაც მონაწილეები ცხოვრობენ.
 4. შეჯიბრი ტარდება 8 პერიოდის განმავლობაში, შემდეგ დღეებში:
  – 19.09.2022 – 25.09.2022
  – 26.09.2022 – 2.10.2022
  – 3.10.2022 – 9.10.2022
  – 10.10.2022 – 16.10.2022
  – 17.10.2022 – 23.10.2022
  – 24.10.2022 – 30.10.2022
  – 31.10.2022 – 6.11.2022
  – 7.11.2022 – 13.11.2022
 5. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი პერიოდის განმავლობაში მონაწილეს შეეძლება თამაში 5-ჯერ. მოცემულ პერიოდში თამაშის ორჯერ გავლა შეუძლებელია. თუ მონაწილეს სურს კიდევ ერთხელ თამაში – მას მოუწევს ამის გაკეთება კონკურსის მომდევნო კვირაში. თითოეული თამაში გრძელდება 3 წუთი, ქულები მას ემატება და აკლდება თავად თამაშში აღწერილი წესების მიხედვით, ხოლო ლიდერბორდები ყოველთვის ითვალისწინებენ მოცემული მოთამაშის საუკეთესო ქულას.
 6. ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს კონკურსის გამარჯვებულებს აქვთ თუ არა უფლება იმისა, რომ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში I.3 პუნქტის შესაბამისად. ამ მიზნით III პუნქტში მითითებული პრიზის თითოეული გამარჯვებული ვალდებული იქნება პრიზის მოგების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 3 კვირის ვადაში მიაწოდოს სამუშაო ადგილზე გადაღებული მისი ფოტო და შეავსოს ფორმა პრიზის გაგზავნისთვის საჭირო მონაცემებით. ზემოაღნიშნული ფოტოს არ წარდგენის ან ზემოაღნიშნული ფორმის დადგენილ ვადაში არ შევსების შემთხვევაში მონაწილეს პრიზის უფლება ჩამოერთმევა. მონაწილეს ასევე შეუძლია ნებაყოფლობით დაეთანხმოს ორგანიზატორის მიერ ზემოაღნიშნული ფოტოების გამოყენებას მარკეტინგული მიზნებისთვის ამ რეგლამენტის მე-2 დანართში მითითებული ზომით. ზემოაღნიშნულზე თანხმობის გაცემა არ არის სავალდებულო პრიზის მოსაპოვებლად.
 7. კონკურსის ვებსაიტი მოიცავს დამატებით ფუნქციას, რომელიც მოიცავს ფოტომონტაჟის შექმნის შესაძლებლობას მანქანისა და მონაწილის გამოსახულების ჩვენებით. მონაწილეს უფლება აქვს ამ მიზნით გამოიყენოს მხოლოდ საკუთარი ფოტოები, რომლებზეც მას ეკუთვნის საავტორო უფლებები და ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი ზემოაღნიშნული პირობის დარღვევის შედეგად მესამე მხარის უფლებების დარღვევაზე.

III. პრიზები

 1. მთავარი პრიზი არის 1982 წლის მერსედეს SL 500 ავტომობილი. ავტომობილი მიწოდებული იქნება სრულად ფუნქციონირებულ მდგომარეობაში, მოქმედი ტექნიკური დათვალიერებით და შესაბამისი დაზღვევით. ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე დაზიანებაზე ან დეფექტზე, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს მანქანაში მისი მიღების შემდეგ. მთავარი პრიზი მიენიჭება ერთ-ერთ მონაწილეს, რომელიც მიიღებს 100 საუკეთესო შედეგს თამაშის საერთო რეიტინგში II ნაეილის მე-4 პუნქტში აღწერილ 8 პერიოდში. თამაშში საუკეთესო შედეგის მქონე მითითებულ 100 ადამიანს უფლება ექნება მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზატორის მიერ მომზადებულ ცოდნის კონკურსში მე-4 ნაწილის ბოლო წინადადების დებულების შესაბამისად. მონაწილეებს ცოდნის კონკურსის თარიღი ეცნობებათ ოთხი დღით ადრე ელექტრონული ფოსტით რეგისტრაციისას მითითებულ მისამართზე. ცოდნის კონკურსში ყველაზე მეტი ქულის მფლობელი მიიღებს ზემოხსენებულ მთავარ პრიზს. ცოდნის კონკურსში ქულების ერთნაირი რაოდენობის მიღების შემთხვევაში, მთავარი პრიზი მიენიჭება მონაწილეს, რომელსაც ექნება უმოკლესი ჯამური დრო ცოდნის კონკურსის ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემისას.
 2. მეორე ხარისხის პრიზები არის კომპლექტი უმკლავო მაისურის და FILTRON-ის მაისურის სახით.
 3. მეორე ხარისხის ჯილდოები შეიძლება მიღებული იქნას 8 პერიოდის განმავლობაში, რომელიც აღწერილია II ნაწილის მე-4 პუნქტში.
 4. მეორე ხარისხის ჯილდოებს, რომლებიც შეიძლება მიღებული იქნას 8 პერიოდის განმავლობაში, რომელიც აღწერილია II ნაწილის მე-4 პუნქტში მიიღებს 50 მონაწილე, რომლებიც მიიღებენ საუკეთესო შედეგებს [თამაშის] შეჯიბრში მოცემულ პერიოდში. თუ ერთზე მეტ მონაწილეს აქვს თამაშში ქულების ერთნაირი რაოდენობა, შედეგის მიღწევის დრო განსაზღვრავს პრიზის მინიჭებას. მონაწილე, რომელიც ადრე დააგროვებს თავის ქულას, კლასიფიცირდება უფრო მაღალ პოზიციაზე. იმ სიტუაციაში, როდესაც თამაშების სერიის შემდეგ, ცალკეული მონაწილეები მიაღწევენ ერთსა და იმავე მაქსიმალურ შედეგს ზოგად კლასიფიკაციაში – ყველა ასეთ პირს ექნება უფლება მონაწილეობა მიიღოს ცოდნის კონკურსში, რომელიც აღწერილია პუნქტში ზემოთ.
 5. ერთ მონაწილეს შეუძლია მოიგოს მეორე ხარისხის ჯილდო მხოლოდ ერთხელ. თუ აბიტურიენტმა უკვე მოიგო მეორე ხარისხის ჯილდო 8 პერიოდიდან ერთ-ერთში, მისი ქულები არ მიიღებს კვალიფიკაციას მომდევნო ყოველკვირეულ რეიტინგში [შემდეგ პერიოდებში]. თუმცა, ასეთ მონაწილეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს თამაშში II ნაწილის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული წესის მიხედვით და სცადოს გააუმჯობესოს თავისი საერთო რეიტინგი მთავარი ჯილდოს მოპოვების მიზნით.
 6. ინფორმაცია გამარჯვების შესახებ გამოჩნდება კონკურსის პორტალზე და გაიგზავნება რეგისტრაციის დროს მითითებულ მონაწილის ელექტრონულ ფოსტაზე.
 7. მეორე ხარისხის პრიზები იგზავნება ორგანიზატორის ხარჯზე მონაწილის მიერ მითითებულ მისამართზე. თუმცა, პრიზების გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ევროპაში, რუსეთისა და ბელორუსის გარდა. პრიზები გაიგზავნება მონაწილის მიერ მისამართის მონაცემების ფორმის შევსებიდან ერთი თვის განმავლობაში. ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი ტრანსპორტირების შედეგად მიყენებულ ზიანზე. თუ ამანათი დაბრუნდა ადრესატის მიერ მისი არ გამოტანის გამო – ის პრიზს არ მიიღებს.
 8. მეორე ხარისხის ჯილდოები ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა ზომებში. მონაწილეს უფლება აქვს აირჩიოს პრიზის ზომა, რომლის მიღებაც სურს ჯილდოს გაგზავნის ფორმის შინაარსში. ორგანიზატორი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მონაწილეს მიაწოდოს შერჩეული ზომის პრიზი, თუმცა, თუ ეს შეუძლებელია, ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას გადასცეს პრიზი სხვა ხელმისაწვდომი ზომით. ორგანიზატორის კონტროლის მიღმა გარემოებების შემთხვევაში, ორგანიზატორი ასევე იტოვებს უფლებას შეცვალოს პრიზის ფერი, მახასიათებლები ან შეცვალოს იგი მსგავსი ღირებულების, ხარისხისა და კლასის პრიზით.
 9. მთავარი პრიზი ექვემდებარება პირად მიღებას. მთავარი პრიზი გადაცემული იქნება ვარშავაში, გადაცემის თარიღს დანიშნავს ორგანიზატორი, რომელიც იქნება არაუგვიანეს 19.12.2022წ.
 10. კონკურსის ლაურეატის მიერ მთავარი პრიზის ან მეორე ხარისხის პრიზის არ გამორთმევა ან მის მიღებაზე უარის თქმა გამოიწვევს პრიზის მიღების უფლების ჩამორთმევას მასზე უარის თქმის დროს.
 11. ორგანიზატორი გადაიხდის გადასახადს პრიზებზე, ამ მხრივ მისთვის სავალდებულო პოლონური რეგულაციების შესაბამისად. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ღირებულების შესაბამისი თანხა დაემატება ჯილდოებზე დაბეგვრის გადასახადს, რომელსაც გადაუხდის ორგანიზატორი შესაბამის ორგანოს, რასაც მონაწილე ეთანხმება წინამდებარე წესდების მიღებისას. ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი სხვა გადასახადებზე, კერძოდ, გადასახადებზე რომლებიც გამოიყენება მიმღების საგადასახადო რეზიდენციის ქვეყანაში.
 12. პრიზის [მთავარი პრიზის ან მეორე ხარისხის პრიზის] მიღების წინაპირობაა ორგანიზატორს მიაწოდოს PESEL ნომერი (პოლონეთის რეზიდენტებისთვის), რათა ორგანიზატორს საშუალება მისცეს გადაიხადოს გადასახადი პრიზზე. თუ პოლონეთის გარდა სხვა ქვეყნის რეზიდენტი მოიპოვებს მთავარ ჯილდოს – ამ ჯილდოს მინიჭებამდე, მას მოეთხოვება ორგანიზატორს წარუდგინოს იმ ქვეყნის ბინადრობის სერთიფიკატი რომელსაც მოიცავს კონკურსი, გარდა პოლონეთისა.
 13. მთავარი პრიზის მიღების წინაპირობაა მონაწილემ ორგანიზატორს წარუდგინოს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ბიზნეს საქმიანობას ან დასაქმებას მანქანის/საავტომობილო სახელოსნოში/სერვისში, საბითუმო ან ავტო/საავტომობილო ნაწილების მაღაზიაში, ასევე უფლებას აძლევს ორგანიზატორს ჩაწეროს ჯილდოს გაცემის პროცესი და გამოიყენოს ლაურეატის გამოსახულება მარკეტინგულ მასალებში. ზემოაღნიშნული თანხმობის ნიმუში თან ერთვის ამ წესდებას როგორც “დანართი 1”.
 14. ორგანიზატორი არ ითვალისწინებს ლაურეატს რაიმე ჯილდოს სანაცვლოდ ან მასზე უარის თქმის შემთხვევაში მისი ექვივალენტის ფულადი თანხის გაცემის შესაძლებლობას. მონაწილეებს არ აქვთ უფლება დაჯავშნონ პრიზების განსაკუთრებული თვისებები.
 15. ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი ჯილდოს ხარვეზზე. ორგანიზატორის გარანტია ჯილდოების ხარვეზებზე გამორიცხულია, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ზოგადად სავალდებულო დებულებებში.

IV. საჩივრები

 1. კონკურსის ჩატარების წესთან დაკავშირებით ნებისმიერი საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ: წერილობითი ფორმით Poczta Polska (რეგისტრირებული ფოსტით), კურიერით ან პირადი მიწოდებით ორგანიზატორის მისამართზე ან ელექტრონული ფოსტით 40@filtron.eu მისამართზე. კონკურსის დაწყებიდან 2022 წლის 29 ნოემბრამდე პერიოდში.
 2. საჩივრები უნდა შეიცავდეს მონაწილის სახელს, გვარს და ზუსტ მისამართს, აგრეთვე ღონისძიების თარიღს, ადგილს, დეტალურ აღწერას, ასევე საჩივრის მიზეზის მითითებას და მოთხოვნის შინაარსს.
 3. საჩივრის განხილვა და მისი შედეგის შესახებ შეტყობინების გაგზავნა რეგისტრირებული ფოსტით საჩივარში მითითებულ მისამართზე მოხდება ორგანიზატორის მიერ საჩივრის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში, მაგრამ არაუგვიანეს 31.12.2022 (თარიღი, დამოკიდებულია საფოსტო ბეჭდის თარიღზე) .
 4. საჩივრის პროცედურის დასრულების შემდეგ, მონაწილეს უფლება აქვს განახორციელოს არაღიარებული საჩივრები სასამართლოში.

V. დასკვნითი დებულებები

  1. მთავარი პრიზის გაცემის დროს დაფიქსირებული მონაწილის გამოსახულების გამოყენებაზე თანხმობის ნიმუში.
  2. მონაწილის ნებაყოფლობითი თანხმობის ნიმუში რათა გამოიყენოს მისი გადაღებული ფოტო სახელოსნოში/მაღაზიაში, სადაც ის მუშაობს ან რომელსაც ფლობს.
   1. კონკურსში მონაწილეობით მონაწილე ეთანხმება წინამდებარე წესდებით დადგენილ პირობებს.
   2. კონკურსში მონაწილეობა არ შეუძლიათ პირებს, რომლებიც არიან ორგანიზატორის თანამშრომლები ან მათი ოჯახის წევრები.
   3. კონკურსის წესდება ასევე ხელმისაწვდომია ორგანიზატორის ოფისში და მის ვებგვერდზე: www.40.filtron.eu
   4. კონკურსის ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი საჯარო სამართლის ნებისმიერ შესაძლო ვალდებულებაზე, მათ შორის საგადასახადო ვალდებულებებზე, რომლებიც დაკისრებული იქნება თავად მონაწილეზე და მომდინარეობს მონაწილის მიერ პრიზის სახით სარგებლის მიღების შედეგად, გარდა ამ წესდებაში პირდაპირ აღნიშნული გადასახადებისა.
   5. იმ საკითხებში, რომლებიც არ არის მოცემული ამ წესდებაში, გამოიყენება პოლონეთის სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი დებულებები და პოლონეთის კანონმდებლობის სხვა შესაბამისი დებულებები.
   6.  ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს კონკურსის დებულების შინაარსი მისი მოქმედების მანძილზე, რაც, ამავდროულად, არ დაარღვევს მონაწილეთა მიერ შეძენილ უფლებებს. ორგანიზატორი მონაწილეებს ცვლილების შესახებ 7 დღით ადრე აცნობებს წესდების ახალი ფორმულირების თავის ვებგვერდზე გამოქვეყნების სახით.
   7. კონკურსის ჩატარების წესები რეგულირდება მხოლოდ ამ წესდებით. ყველა სარეკლამო მასალა არის მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისა.
   8. ამ წესდებაში მითითებული ყველა თარიღი ექვემდებარება ცენტრალური ევროპის დროის ზონას, რომელიც შეესაბამება პოლონეთს მოცემულ პერიოდში.

    

   დანართები:

    

  დანართი 1

   

  თანხმობა ნამუშევრისა და გამოსახულების გამოყენებაზე

   

   

  მე ვაძლევ უფლებას შპს MANN + HUMMEL FT Poland-ს სათაო ოფისით გოსტინში (შემდგომში კომპანია) უფასოდ გამოიყენოს ჩემს მიერ კომპანიისთვის მოწოდებული ფოტოები, რომლებიც გადაღებულია კონკურსში პრიზის მიღების უფლების დამტკიცებისთვის. “ბრენდი FILTRON-ის 40 წლის იუბილე”-სთვის, მათ შორის, ამ მასალებში მოცემული ჩემი გამოსახულების ჩათვლით – კომპანიის ან მისი სახელით მოქმედი მესამე მხარის მიერ წარმოების და გამოქვეყნების სახით, ინფორმაციის, მარკეტინგული და სარეკლამო მასალების სახით, რომელშიც აღნიშნული მასალა და სურათი განთავსდება. ასევე ვაცხადებ, რომ მაქვს საავტორო უფლება ზემოაღნიშნულ მასალებზე და მაქვს უფლება იმისა, რომ გავცე ეს თანხმობა.

   

  ეს თანხმობა არ არის შეზღუდული დროით ან ტერიტორიით.

   

   

  დანართი 2

   

  თანხმობა გამოსახულების გამოყენებაზე

   

   

  მე ვაძლევ უფლებას შპს MANN + HUMMEL FT Poland-ს სათაო ოფისით გოსტინში (შემდგომში კომპანია) უფასოდ გამოიყენოს  კომპანიის მიერ ან მისი სახელით გაკეთებული ჩანაწერები და ფოტოები, რომლებიც ასახავს ჩემთვის ჯილდოს გადაცემას. “ბრენდი FILTRON-ის 40 წლის იუბილე”-სთვის, მათ შორის, ამ მასალებში მოცემული ჩემი გამოსახულების ჩათვლით – კომპანიის ან მისი სახელით მოქმედი მესამე მხარის მიერ წარმოების და გამოქვეყნების სახით, ინფორმაციის, მარკეტინგული და სარეკლამო მასალების სახით, რომელშიც აღნიშნული მასალა და სურათი განთავსდება.

   

  ეს თანხმობა არ არის შეზღუდული დროით ან ტერიტორიით