ΠΑΙΖΩ

Πιάστε όλους τους ρύπους!
Ελέγξτε πόσους ρύπους θα απορροφήσει το φίλτρο καμπίνας και παλέψτε για την καλύτερη θέση στην κατάταξη.

Qualifications for the final stage of the competition are over.